Nền Tảng Nghiên Cứu

Create: CN, 03/22/2020 - 10:14
Author: admin

 

EAS Việt Nam xây dựng nền tảng nghiên cứu trên thực tế và kiểm nghiệm thực hành thông qua Nguyên lý Học thuyết Kinh tế Tổng thể và Chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu và chuẩn nhân lực EAS IHRA (IHRM) G23.0 Quốc tế trong huấn luyện và đào tạo con người. Bên cạnh đó hợp tác và phát triển là nền tảng hun đúc từ những ý tưởng và tình yêu khoa học xuyên lục địa, giữa những khoảng cách và mênh mông học thuật. EAS Việt Nam tự hào đưa ra những nguyên lý huấn luyện giá trị và đã được kiểm nghiệm từ thực tế phũ phàng.

Từ việc đưa ra quy trình huấn luyện Tiếng Anh kết hợp với Kỹ năng mềm, TESOL chuẩn G23.0 Quốc tế, cho đến việc EAS Việt Nam cho ra đời các chương trình Đào tạo Nhân lực Cấp cao Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế, Quản trị sau đại học, Quản trị đại học, CEO, IHRM, YLP hay Đặc nhiệm quản trị đẳng cấp và khác biệt toàn cầu. Năm 2013, EAS Việt Nam công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể và Chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, những thành tựu này làm nền tảng cho phát triển các giải pháp đẳng cấp của EAS Việt Nam trong tương lai.

Các chuyên gia tại EAS Việt Nam đều nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong môi trường học thuật tiên tiến của Úc, Pháp, Malaysia, Singapore, giao lưu của Mỹ và hun đúc văn hoá của châu Âu và tình yêu với trái tim Việt. Với sự đồng hành của UNESCO và UIL chúng ta tin tưởng sẽ có một cuộc cách mạng cho các thành phố và hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như nguồn nhân lực Việt trên thị trường toàn cầu.

 

EAS VIỆT NAM VÌ MỘT VIỆT NAM ĐẲNG CẤP NGANG TẦM THẾ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG HỌC THUẬT!