Chương trình huấn luyện nhân lực cấp cao quốc tế G23.0 là một thương hiệu của EAS Việt Nam, cách mạng để hội nhập nguồn nhân lực Việt Nam.

Năm 2017, EAS Việt Nam vinh danh 22 năm hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho Việt Nam và Châu Á.

Xem thêm về lễ vinh danh 22 năm

Lịch sử xây dựng & phát triển

Đặc nhiệm quản trị G23.0

Quản trị & lãnh đạo G23.0

Facebook

Twitter

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG QUỐC TẾ NĂM 2017 CỦA EAS VIỆT NAM

Instagram