Công Trình Nghiên Cứu

Create: CN, 03/22/2020 - 10:17
Author: admin

HỌC THUYẾT KINH TẾ TỔNG THỂ VÀ CHUẨN NHÂN LỰC EAS IHHRM G23.0 TOÀN CẦU

 

Kỷ nguyên của Kinh tế Tổng thể

Thuật ngữ Kinh tế Tổng thể được chúng tôi sử dụng chính thức để diễn đạt những mô hình và nguyên lý về kinh tế không theo mô hình và điều kiện của Kinh tế Vi mô hay Vĩ mô kinh điển. Nó khác xa thậm chí quen thuộc đến mức khác biệt. Có một sự thực tỏ rõ trong quan điểm của các nhà kinh tế hiện đại đã dẫn toàn thể nhân loại theo vòng xoáy của quy luật và biểu thị của số đông thì nay đã và đang bị lu mờ bởi những Lý thuyết Kinh tế mới đó là Kinh tế Tổng thể.

Một bản nhạc không có nghĩa là tổng số của các nốt nhạc bởi tổng thể khác xa với tổng số của nó. Thế nên kinh tế vĩ mô và vi mô cũng là chỉ ra quy luật thuận và nghịch của cung và cầu nhưng kinh tế tổng thể lại chỉ cho chúng ta quy tắc dòng chảy - Quy tắc dòng chảy là thuộc tính lôi kéo của dòng chảy khiến cho những thành tố của dòng chảy bao gồm cả chiều chủ quan và khách quan đều phải thuận theo thuộc tính phù hợp của dòng chảy mà chúng không thành quy luật (Việt Anh, B. P (2009)).

Quản trị G23.0 bắt nguồn từ Kinh tế Tổng thể. Nó dẫn dắt chúng ta từ cái tổng thể để rồi quy hoạch ra cái chủ thể. (Trích Học thuyết Kinh tế Tổng thể - Việt Anh, B.P (2009)).

 

Chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu

 

GLOBAL EAS IHHRM G23.0 là tên viết tắt của (Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị Cấp cao Quốc tế - International Higher Human Resource Management Qualification Framework G23.0) được DrS. Bùi Phương Việt Anh (Micheal Bui) Cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu khởi tạo và nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ 20.

 

Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh công bố năm 2013 cùng thời điểm Anh công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể.

 

Hệ thống đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế EAS IHHRM G23.0 được hình thành từ các quy chuẩn về đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế đã được các tổ chức, cơ sở đào tạo, các trường Đại học trên khắp thế giới sử dụng, huấn luyện độc lập theo các yêu cầu cao về nhân lực đáp ứng các chuẩn khắt khe của thị trường lao động Quốc tế.

Nhân lực Cấp cao trở thành công dân toàn cầu về năng lực và kỹ năng cạnh tranh phát triển. Trong đó EAS Việt Nam là một cơ sở đào tạo Nhân lực Cấp cao khởi tạo và áp dụng các quy chuẩn này trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) tại Việt Nam và toàn cầu.

 

Hệ thống quy chuẩn về chất lượng nhân lực cấp cao quốc tế G23.0 là một hệ thống các cơ sở đánh giá về nhân lực cấp cao theo các chuẩn đánh giá quốc tế đã được các tổ chức, trường đại học hoặc cơ sở dạy nghề quốc tế sử dụng trong huấn luyện nhân lực cấp cao.

 

Hệ thống quy chuẩn quốc tế đưa ra các mức độ đánh giá khác biệt về năng lực và chỉ số nhân lực khác nhau giữa các nhóm nhân lực và các yêu cầu tối thiểu của nhóm nhân lực. Mỗi cấp độ trong khung đánh giá đều phải đảm bảo các tiêu chí về lượng kiến thức, các kỹ năng đạt được cũng như mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng mà nhân lực được huấn luyện đạt được ở từng cấp độ huấn luyện.

Tuy nhiên qua nghiên cứu EAS Việt Nam nhận thấy những quy chuẩn này đưa đến đánh giá và xếp loại nhân lực cấp cao theo 3 cấp độ theo thứ tự tăng dần về các chỉ số nhân lực: Nhân lực cấp cơ sở (EAS - SCP - IHHRM G23.0), Nhân lực cấp trung (EAS - CP - IHHRM G23.0), Nhân lực Cấp cao (EAS - ACP - IHHRM G23.0).

 

Huấn luyện trọng tâm tại EAS Việt Nam đảm bảo trên cả khía cạnh học thuật và thực tế theo từng cấp độ của nhóm Nhân lực Cấp cao Quốc tế được đào tạo theo chuẩn G mới nhất.

 

Đây là một sự bảo chứng về mức độ và năng lực vận hành vận dụng các kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tế trong quản lý, điều hành quản lý, tổ chức và lãnh đạo quản trị theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu trở thành nguồn nhân lực cấp cao quốc tế mà tổ chức, doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu được bạn.