Chính Sách Hợp Tác

Create: CN, 03/22/2020 - 10:13
Author: admin

EAS Việt Nam tiên phong trong hợp tác và xây dựng môi trường hợp tác bình đẳng, hài hoà trong nghiên cứu và phát triển kinh doanh cũng như đào tạo phát triển năng lực con người. 

Hiện tại EAS Việt Nam có trao đổi học thuật với các nhà khoa học tại các trường Đại học nổi tiếng như Harvard, VU, Horizons hay Worldskills, UNESCO, Viện UIL Hamburg Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn độ, Anh,... với những chuyên gia hàng đầu đến từ trong nước hay quốc tế.

EAS Việt Nam cũng xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng cùng phát triển với các doanh nghiệp hay các Trường Đại học trong việc triển khai các dự án và chương trình hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, người lao động. Bên cạnh đó EAS Việt Nam cũng không ngừng tăng cường công tác xã hội, làm từ thiện, tình nguyện và các hoạt động ý nghĩa khác.

Bên cạnh đó EAS Việt Nam cũng đi đầu trong dẫn dắt, thực hiện và định hướng hỗ trợ cho nhân lực Việt hội nhập toàn cầu với chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu danh giá và Học thuyết Kinh tế Tổng thể. 

EAS VIỆT NAM VÌ MỘT VIỆT NAM NGANG TẦM THẾ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG HỌC THUẬT!