Chính Sách Nghiên Cứu

Create: CN, 03/22/2020 - 10:12
Author: admin

EAS Việt Nam tham gia cùng các đại học trong và ngoài nước vào nghiên cứu con người và giáo dục con người từ những năm 95 khi đó EAS Việt Nam nghiên cứu tác động của học ngôn thông qua văn hoá. Sau những năm 98 khi mà xã hội phát triển với những thách thức về xã hội kinh tế, khó khăn đã làm cho con người xem như chậm bước tiến lại thì EAS Việt Nam đã tiên phong trong nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Anh kết hợp với Kỹ năng mềm, đào tạo Quản trị và Nhân lực cấp cao quốc tế góp phần nâng tầm nhân lực Việt. Sau nhiều năm xây dựng đến nay EAS Việt Nam đã chứng tỏ được vị thế và đẳng cấp của mình trong nghiên cứu và đào tạo Lãnh đạo, Quản trị, IHRM, CEO cũng như năng lực của con người trong những địa hạt khó khăn.

 

Hàng trăm cuộc hội thảo và các nhà khoa học trong và ngoài nước đã kết nối và EAS Việt Nam là cái cầu nối thực sự giữa đông và tây, giữa truyền thống và hiện đại, giữa phổ thông và chuyên biệt. EAS Việt Nam góp phần đưa vị thế nhân lực Việt lên một tầm cao mới trong khu vực và tại Việt Nam. EAS Việt Nam công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Đây là dấu ấn đặc biệt quan trọng không chỉ cho Việt Nam mà cả nhân loại trong lĩnh vực khoa học con người.

 

EAS Việt Nam cam kết thúc đẩy nghiên cứu vì sự phát triển của nhân lực Việt Nam và sự phát triển của đất nước. EAS Việt Nam cũng khởi xướng chương trình Giải cứu thị trường lao động năm 2013 trong bối cảnh toàn cầu khủng hoảng, tuy nhiên EAS Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng tháo gỡ khó khăn cùng đất nước.

 

EAS Việt Nam vinh dự tham gia từ những kỳ Worldskills cho đến những lễ hội và sự kiện trọng đại với hơn 60 quốc gia tham dự. Năm 2020 cùng UNESCO và học viện UIL tại Hamburg Đức triển khai nghiên cứu phát triển các thành phố học tập, chính sách và phát triển giáo dục Việt Nam và Nguyên lý đào tạo lãnh đạo toàn cầu cho các loại hình tổ chức từ chính trị cho đến kinh tế thương mại hay ngoại giao.

 

Nếu bạn là Cán bộ hay Học viên của EAS Việt Nam thì bạn thực sự tự hào vì EAS Việt Nam có một công trình học thuật và quy trình đào tạo duy nhất và đẳng cấp thế giới và tại Việt Nam với những chuyên gia hàng đầu.

 

EAS VIỆT NAM VÌ MỘT VIỆT NAM NGANG TẦM THẾ GII VÀ BÌNH ĐẲNG HỌC THUẬT!