EAS IHRM G23.0

Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế G23.0

Từ đổi mới tới sáng tạo toàn cầu

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

NÂNG TẦM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & XÂY DỰNG ĐẲNG CẤP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU THẾ HỆ G23.0.

Kể từ những năm 2000, với ý thức về sự cần thiết làm cách mạng về quản trị hệ thống, nhân sự, quản lý và điều hành lãnh đạo hệ thống nhân sự, đặc biệt là bù đắp về sự thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao khi toàn cầu hoá như một cỗ xe ầm ầm lao đến mà không có gì ngăn cản được. Cạnh tranh khốc liệt xảy ra cả bên ngoài và thậm chí chúng ta có thể thua ngay chính trên “sân nhà”. Bởi vậy, nhiệm vụ số 1 của Nhà Lãnh đạo về nhân sự hoặc hệ thống nhân sự tổ chức toàn cầu là phải hoạch định chiến lược mô hình và phát triển đội ngũ thích ứng được với chiến lược hội nhập và cạnh tranh toàn cầu của tổ chức.

Nhằm giúp các Nhà Lãnh đạo về nhân sự, hay hệ thống IHRA & IHRM thực hiện sứ mệnh của mình. EAS Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo NÂNG TẦM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & XÂY DỰNG ĐẲNG CẤP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU THẾ HỆ G23.0.

Chương trình IHRA và IHRM G23.0 chuyên biệt của EAS Việt Nam được xây dựng độc quyền trên nguyên lý của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu sẽ là đáp án cho bài toán thách thức của thời đại tại Việt Nam và Các Quốc gia khác trên đường hội nhập và phát triển toàn cầu. IHRA & IHRM G23.0 đặc biệt dành cho cá nhân và tổ chức đang muốn nâng tầm tổ chức và xây dựng thương hiệu đẳng cấp toàn cầu cho cạnh tranh và phát triển bền vững.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo “Nhà Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0” được xây dựng với mục tiêu xoá bỏ ranh giới giữa các Nhà Quản trị nhân sự của Việt Nam và Quốc tế. Chương trình được đào tạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tuỳ theo nhu cầu và năng lực của học viên.

A. Người học đã có kinh nghiệm: Trang bị năng lực tư duy hoạch định chiến lược, các giải pháp và công cụ, chuyên môn quản trị hệ thống nhân sự Quốc tế. Khoá học sẽ giúp người học trở thành Chuyên viên hoặc Giám đốc Quản trị Nhân sự tổ chức Quốc tế (IHRA) cấp độ toàn cầu một cách thực thụ và hiệu quả.

B. Người học chưa có kinh nghiệm: Trang bị kiến thức, kỹ năng để người chưa có kiến thức, kinh nghiệm quản trị nhân sự hình dung được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng, các công việc cần làm, chiến lược quản trị nhân sự tổ chức Quốc tế. Khoá học sẽ giúp người học trở thành Chuyên viên hoặc Giám đốc Nhân sự tổ chức Quốc tế (IHRM) cấp độ khu vực một cách thực thụ và hiệu quả.

ĐẶT VẤN ĐỀ

BÀI TOÁN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HỘI NHẬP TOÀN CẦU

 

Nhiều năm trước, khi đọc dòng khẩu hiệu “Hãy chung tay vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật” (Việt Anh, B.P (1997)) nhiều người đã cười mà cho rằng đó là điều phi thực tế và ngay cả đến quan chức Chính phủ cũng nghi ngờ về tính khả thi của nó!

Đó là một tư tưởng tự ti đã ăn sâu vào máu thịt của nhiều người và điều này cần phải được gạt bỏ ra khỏi đời sống thực của chúng ta thời hiện đại.

Sau hơn 20 năm thực sự đã “âm thầm xuất khẩu” giáo dục cấp cao thành công! “Âm thầm” vì chính phủ đến người dân chả ai tin rằng chúng ta làm được! Cho dù sự thực là chúng ta vẫn đang làm thành công. Tư tưởng SÍNH NGOẠI và thiên về BẰNG CẤP đã đẩy chúng ta đến “căn bệnh hình thức” mà chỉ một con Corona bé xíu đã làm tan rã cả hệ thống kinh tế của nhiều Quốc gia trong đó có Việt Nam.

Việc EAS Việt Nam “xuất khẩu” công nghệ giáo dục Lãnh đạo và Quản trị Cấp cao Quốc tế thành công đã gây sự ngạc nhiên đến nể phục của bạn bè Quốc tế. “Các bạn thật tuyệt vời, các bạn đã làm được điều không tưởng mà lại còn thành công nữa chứ!” David A (2020) Giám đốc UIL UNESCO nhận xét hay Chuyên gia người Anh đang làm việc cho Liên hợp quốc Ông Alex H đã nói “EAS Việt Nam, thật tuyệt các bạn đã chứng minh được đẳng cấp học thuật và mô hình quản trị của các bạn đáng để chúng tôi học tập” Alex H (2020).

Mô hình đào tạo Nhân lực Quốc tế của EAS Việt Nam:

mo hinh dao tao nhan su

Có một câu chuyện khác mà ít ai để ý đó là: Trong lúc người người lo kiếm tiền, nhà nhà, trường trường lo kiếm tiền và tồn tại thì tại EAS Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui) vẫn âm thầm “mang chuông tiếp tục đi đấm nước ngoài” và đã có nhiều Giám đốc Quản trị nhân sự, Lãnh đạo, Nhà quản lý, Chuyên gia, Nhà ngoại giao và tổ chức Quốc tế đã lựa chọn và được hun đúc bởi EAS Việt Nam và Ngài Michael Bui.

Với hơn 154 chương trình đào tạo các cấp độ theo hệ thống tín chỉ tích hợp môn học Quốc tế từ Chương trình đào tạo IHRA & IHRM Quốc tế G23.0 hay Quản trị Sau đại học cho đến chương trình đào tạo đặc biệt “Đặc nhiệm Quản trị Quốc tế G23.0” được xem như “Đại học West Point Việt Nam”. EAS Việt Nam đã và đang nỗ lực vì mục tiêu “Việt Nam, Nguồn nhân lực Việt Nam, Các Giám đốc nhân sự của Việt Nam (CHRO) cũng như Các Nhà Quản trị của Việt Nam và Thế giới hoà cùng đẳng cấp" với khẩu hiệu:

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!” (Việt Anh, B.P (1997)).

Tại EAS Việt Nam, trên nền tảng Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, EAS Việt Nam xây dựng 02 cấp độ đào tạo cho lĩnh vực Quản trị Nhân sự Quốc tế:

Quản trị Nhân sự Quốc tế (chiến lược - IHRA) và Quản trị Nhân sự Quốc tế (tác nghiệp - IHRM) với 03 chức danh Quản trị Nhân sự.

Trong trang thông tin này, chúng tôi chỉ giới thiệu mô hình đào tạo Giám đốc Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0. Các chức danh khác xem thêm tại: Khoa Quản trị Nhân sự Cấp cao Quốc tế G23.0

 

Giám đốc Nhân sự G23.0 (CHRO)

Trưởng phòng Nhân sự G23.0 (HHRM)

Chuyên viên Nhân sự G23.0 (EHRM)

Với năng lực của mình, EAS Việt Nam tự tin cung cấp và đào tạo thành công cả hai nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo Giám đốc Nhân sự Quốc tế G23.0:

A. Người học đã có kinh nghiệm điều hành bộ phận nhân sự: Nhóm người học là các CEO, Trưởng, Phó phòng nhân sự, Trợ lý Lãnh đạo các tổ chức.

B. Người học chưa có kinh nghiệm: Những người học có mong muốn làm Giám đốc Nhân sự Quốc tế, bắt đầu làm trong lĩnh vực Nhân sự hay hành chính Quốc tế, các ứng viên cho các Chức vụ Quản trị Nhân sự Quốc tế.

Các môn học sẽ nhằm trang bị kiến thức và công cụ phục vụ cho mục tiêu đề ra của chương trình “Nhà Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0” với 4 trụ cột nội dung và hai mô hình (Mô hình Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu và Mô hình Quản trị Nhân sự IHRM Quốc tế G23.0).

­­­

Nội dung 1: Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 và Mô hình Quản trị Nhân sự IHRM Quốc tế G23.0

Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực Cấp cao EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu chỉ rõ:

Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 sẽ làm thay đổi các nhận thức của giới Quản trị cũng như toàn xã hội về Con người, Lãnh đạo G23.0, Tổ chức hay Doanh nghiệp. Học thuyết cũng chỉ ra cách và công cụ để chúng ta rèn luyện để trở thành Nhà Lãnh đạo toàn cầu.

Triết lý Quản trị Nhân sự IHRA Toàn cầu G23.0 sẽ giúp tái cấu trúc lại các Mô hình Quản trị Kinh điển trên thế giới chuyển sang Mô hình Quản trị G23.0 với 5 nguyên lý và 4 nguyên tắc Lãnh đạo Quản trị. Trong đó mô hình về tổ chức hay doanh nghiệp toàn cầu sẽ được tinh gọn lại gồm 5 trụ cột quyết định. Còn gọi là Mô hình Quản trị Trụ cột G23.0 toàn cầu.

Mục tiêu cao nhất của Nhà lãnh đạo là làm cho đội ngũ “tự giác”. Khẩu hiệu “Tự giác là vương quốc của tự do” này vừa là “nguyên lý” vừa là “đạo nhân” để cả Nhà lãnh đạo và Người thừa hành làm theo.

 

Nội dung 2: Chiến lược G23.0

Học thuyết Kinh tế Tổng thể đã “định nghĩa” lại về chiến lược dù là Nhà lãnh đạo, cá nhân hay tổ chức đều cần phải đạt được những yêu cầu sau về chiến lược nếu muốn cạnh tranh và phát triển bền vững toàn cầu.

Các môn học ở nội dung này sẽ cung cấp các chiến lược và mô hình chiến lược đột phá cho cá nhân và tổ chức Quốc tế.

 

Nội dung 3: Tổ chức G23.0

Nhiệm vụ của công tác tổ chức Lãnh đạo là xây dựng lên các hệ thống và tiêu chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu để bộ máy hoạt động tự động.

Nội dung chính của các môn học về Tổ chức sẽ cung cấp các công cụ và mô hình quản trị G23.0 như 4 nguyên tắc Quản trị tác nghiệp, KPI, HRM.

Mục tiêu quan trọng nhất của Công tác Tổ chức và Nhà lãnh đạo là làm sao tạo cho được “sức chồi” của tổ chức. Sức chồi tổ chức là sức mạnh được tạo ra bởi sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay và hợp tác hiệu quả của mỗi thành viên, đội nhóm, phòng ban trong tổ chức, Việt Anh, B.P (2010).

Sức chồi của tổ chức phụ thuộc vào năng lực dẫn dắt và thuyết phục của Nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo phải biết phát hiện ra Ai? Cái gì? Bằng cách nào? Những yếu tố nào? Làm cho cá nhân hay tập thể ấy đồng lòng, chung tay thực thi chiến lược thành công cũng như làm sao để duy trì điều đó lâu bền.

 

Nội dung 4: Văn hoá G23.0

Nội dung này cung cấp các môn học sẽ cung cấp cho người học những công cụ để chúng ta “nhận ra” và “vẽ được chân dung” đích thực của một nhà lãnh đạo kiệt xuất toàn cầu. Với nguyên lý quản trị tinh gọn chúng ta sẽ “chuyển hoá” mọi năng lực của Nhà lãnh đạo để trở thành “động lực”, “sức hút”, “hình mẫu” để dẫn dắt cá nhân và tổ chức đi theo để đạt được đích thành công vang dội.

Văn hoá vừa là nền tảng khung vừa là hệ điều hành cho bộ máy tổ chức vận hành. Văn hoá gồm: Nhân hiệu và Phong cách, Văn hoá lãnh đạo, Lãnh đạo thay đổi, Nguyên lý Lãnh đạo.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” Hồ Chí Minh. Câu nói của Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở các Lãnh đạo phải biết “mềm dẻo”, “linh hoạt” “thích ứng” với hoàn cảnh và vấn đề để làm sao lợi Người, được Mình, được Công việc, được Tổ chức và được cho Đất nước, được cho Nhân dân còn được gọi là nguyên lý 6 bậc.

 

EAS Việt Nam thực hiện các hình thức đào tạo đặc biệt cho cá nhân và tổ chức để phù hợp với nội dung và tính chất của chuyên ngành đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0. Kết hợp các hình thức đào tạo với nội dung huấn luyện đa dạng nhằm tạo ra tư duy, hành vi, chiến lược và chuyên môn đặc thù của lĩnh vực Quản trị Nhân sự Quốc tế với các kênh tuyển sinh và đào tạo sau:

Đào tạo trực tuyến

Hệ thống Mentoring toàn cầu của EAS Việt Nam giúp người học tiết kiệm được thời gian, chi phí tham gia mọi lúc, mọi nơi theo lịch tự sắp xếp của cá nhân hay tổ chức.

Đào tạo trực tiếp

Đào tạo theo Case-study với chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Với lịch học được thoả thuận giữa người học và giảng viên. Địa điểm học tại các cơ sở của EAS Việt Nam.

Đào tạo tích hợp

Đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Kết hợp đào tạo với tư vấn hệ thống và chiến lược giúp tăng vốn lực cho hệ sinh thái của Tổ chức. Đồng thời kiểm soát tốt mọi tình huống.

Đào tạo theo yêu cầu

Đào tạo theo mô hình Case-study của người học để đảm bảo phù hợp nhất với thời gian, địa điểm, hình thức học và nội dung theo đúng yêu cầu của người học.

Tôi rất muốn mang chương trình Quản trị "tinh gọn" của EAS Việt Nam về Nhật Bản để khắc phục những lỗ hổng về Quản trị của doanh nghiệp Nhật Bản và dạy cho những người Nhật muốn làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài. Chương trình HRM mà tôi học đã đem đến cho tôi những cái nhìn vượt xa với những hiểu biết mà tôi thấy được tại Nhật Bản. Có lẽ đây là những thứ sẽ làm thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn tuyển dụng mà người Nhật sẽ phải áp dụng trong tương lai nếu muốn giữ vững được sự phát triển. Cảm ơn EAS Việt Nam rất nhiều!

Kosei Kunishige, Tập đoàn Niken Nhật Bản – HV IHRM K12

phat bieu hoc vien HRM

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Thời gian khai giảng

Ngày 15 của các tháng trong năm

Học phí

Do học phí phụ thuộc vào mức học bổng của ứng viên được cấp. Vui lòng liên hệ tới Hotline 024.6656.9157 để được hỗ trợ

KHUNG KIẾN THỨC & NĂNG LỰC NHÂN LỰC CẤP CAO QUỐC TẾ EAS IHHRM G23.0

 

EAS IHHRM G23.0 là minh chứng cho sự tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong quản trị G23.0. Nơi bạn nhận được giải pháp vốn lực hiệu quả toàn cầu.

Tìm hiểu ngay
LOGO IHHRM G23.0

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi thiết kế nên các khóa học ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 024 6656 9157.

Các Lĩnh vực Đào tạo Đẳng cấp Toàn cầu G23.0

Các khoa Đào tạo tại EAS Việt Nam

Khoá học được ưa chuộng nhất

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

KHOÁ HỌC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Chia sẻ của học viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHAI GIẢNG

QUỐC GIA CÓ CÔNG DÂN NHẬN HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM

Tin tức - Sự kiện

Khai giảng

Truyền thông nói về chúng tôi

Các Quốc Gia Có Công Dân Nhận Học Bổng EAS Việt Nam