Nội Quy Sử Dụng Thư Viện

Create: T2, 03/23/2020 - 17:53
Author: admin

Để đảm bảo bạn được phục vụ tốt nhất và thống nhất quản lý, môi trường văn hoá quốc tế EAS Việt Nam quy định về hoạt động của thư viện và các thành viên như sau:

Để sử dụng thư viện bạn phải đăng ký làm thành viên của thư viện để được sử dụng các tiện ích vượt trội của thư viện như hỗ trợ tối ưu, tải tài liệu bản quyền.

Đối với Sinh viên của EAS Việt Nam phải đăng ký thành viên thư viện để được cấp ID và có thể đăng nhập và sử dụng tài liệu miễn phí. Chú ý tên đăng nhập và đăng ký phải tuân thủ quy tắc và tiêu chuẩn của Nội quy học tập của EAS Việt Nam.

Tài liệu sử dụng từ thư viện phải sử dụng đúng mục đích và tuân thủ pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế.

Mọi thắc mắc về thư viện và nội quy thư viện mời bạn xem thêm thông tin về Nội quy đào tạo và huấn luyện tại EAS Việt Nam phiên bản 2020.

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua: 

Hotline Hà Nội: (+84) 24 66 569 157

Hotline Vĩnh Phúc: (+84) 944 408 725

Hotline Hồ Chí Minh: (+84) 941 762 432

Email: acd.easvietnam@gmail.com