Hỗ Trợ EAS Việt Nam

Create: CN, 03/22/2020 - 15:50
Author: admin

"Nếu bạn cho ai đó một con cá, thì anh ta sẽ chỉ ăn được trong một ngày. Cho anh ta một cái cần câu, anh ấy có thể tự nuôi sống mình"

 • Kiến thức, Kỹ năng Quản trị là quà tặng có giá trị suốt đời, và có rất nhiều cách khác nhau để trao tặng món quà này cho các sinh viên đang và sẽ theo học tại EAS Việt Nam.
 • Sứ mệnh của EAS Việt Nam là mang kiến thức, kỹ năng đến gần hơn, giúp người học khám phá các khả năng tiềm ẩn của bản thân, làm thay đổi tương lai của những Cá nhân, Thành phố, nền công nghiệp và Quốc gia, cũng như đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua chất lượng nghiên cứu và huấn luyện Giáo dục đẳng cấp toàn cầu.

Nếu bạn mong muốn hỗ trợ chúng tôi hoàn thành sứ mệnh này, có rất nhiều cách để bạn có thể tham gia:

Đóng góp thời gian

 • Tình nguyện thỉnh giảng trong lĩnh vực chuyên môn của bạn
 • Tham gia thảo luận tại Ngày hội Thông tin hoặc các sự kiện quảng bá khác để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với EAS Việt Nam
 • Làm cố vấn chuyên ngành cho sinh viên
 • Đăng ký tham gia các nhóm liên lạc chuyên ngành
 • Hỗ trợ các hoạt động cộng đồng có sinh viên của chúng tôi tham gia
 • Hỗ trợ cơ hội thực tập cho sinh viên

Ví dụ: Các nhân viên từ nhiều phòng ban tại các Ngân hàng hàng năm đều dành thời gian thỉnh giảng và phát biểu tại các sự kiện tại EAS Việt Nam. Nhân viên của bạn có thể dành thời gian không?

Đóng góp cơ sở vật chất

 • Cá nhân hoặc Công ty của bạn chuyên về sản phẩm hoặc dịch vụ nào? Có thể được sử dụng trong bối cảnh giáo dục không?
 • Đóng góp sách hoặc gây quỹ thư viện
 • Đóng góp máy vi tính hoặc tài nguyên trực tuyến

Ví dụ: Công ty nước hàng năm đều trao tặng nước để sử dụng cho nhiều mục đích, từ tiếp sức mùa thi, cho các cuộc thi của sinh viên cho đến hỗ trợ sinh viên thực hiện các dự án tại các tỉnh thành khác. Công ty của bạn có thể đóng góp những gì?

Đóng góp bằng tiền

 • Để lại phần thừa kế trong di chúc của bạn
 • Đóng góp quỹ phát triển cơ sở hạ tầng
 • Tài trợ cho các sự kiện của sinh viên hoặc của trường
 • Gây quỹ trao tặng học bổng cho sinh viên

 Món quà vô giá của các bạn sẽ giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn sinh viên Việt Nam cũng như chất lượng của đội ngũ lao động trẻ nước nhà.

 

Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: (+84) 24 66 569 157 / (+84) 944 408 725

Email: info@easvietnam.edu.vn

Website: www.easvietnam.edu.vn