fbpx Cơ Cấu Tổ Chức | EAS Viet Nam
 • EN EN
 • VI VI
 • JP JP
 • KR KR
 • Русский Русский

"Gia đình đã sinh ra các bạn. Xã hội sẽ làm cho các bạn phổ biến. Còn chúng tôi - EAS Việt Nam nâng tầm cho các bạn!"

Cơ Cấu Tổ Chức

EAS Việt Nam được điều hành bởi Tổng giám đốc và Hội đồng cố vấn. Tổng Giám đốc có Văn Phòng Tổng Giám đốc và  Phòng Quản trị Chiến lược cùng Văn phòng và các phòng chức năng, bộ phận và các trợ lý làm tham mưu về chính sách quản lý điều hành theo phân cấp và phân quyền thống nhất. Thêm vào đó, Hội đồng cố vấn lấy ý kiến trao đổi với giới học thuật trong nước và quốc tế để hoàn thành các quyết định trong con đường học thuật của EAS Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của EAS Việt Nam

 • Hội đồng cố vấn
 • Văn Phòng Tổng Giám Đốc (BOD)
 • Ban Giám đốc
 • Văn Phòng (AD)
 • IC EAS Việt Nam (IC)
 • Phòng Quản Trị Chiến Lược (ASD) (2014)
 • Phòng Đối Ngoại (FAFD) (2014)
 • Phòng Tổ Chức Nhân Sự (HRD)
 • Phòng Tài Chính (FD) (2015)
 • Phòng Kế Toán (FAD)
 • Phòng Đào Tạo (Academic) (ACD)
 • Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh (CED)
 • Phòng Marketing (MAD) (2014)
 • Phòng Kinh Doanh (BD) (2014)
 • Phòng PR – Tổ Chức Sự Kiện (PRD)
 • Phòng Dự Án Kinh Tế (PrDe)
 • Phòng Dự Án Xã Hội (PrDs)
 • Phòng Công Nghệ và Tin Học (ITD)
 • Phòng Pháp chế (LD) (2016)
 • Văn Phòng học bổng EAS Việt Nam
 • Trung tâm Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng (CSC) (2016)
 • Trung tâm Giải pháp Quản trị và Ứng cứu Doanh nghiệp (DAC) (2017)
 • Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Cấp Cao Quốc Tế EAS Việt Nam (IHHRI) (2012)
 • Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh (2016)
 • Phòng Đông Bắc Á
 • Phòng Âu Mỹ
 • Khoa Đặc nhiệm Quản trị
 • Khoa Đào tạo Lãnh đạo và Quản trị Sau đại học
 • Khoa Đào tạo Quản trị Đại học Quốc tế (IUO) (2017)

Hiện nay EAS Việt Nam đã trở thành mô hình duy nhất tại khu vực và tại Việt Nam sở hữu công nghệ G23.0 và chuẩn nhân lực quốc tế: EAS IHHRM G23.0.

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

Tin tức & sự kiện

1
Bạn cần hỗ trợ?