Quản trị thương hiệu

Bài liên quan

Chuyên gia Bùi Phương Việt Anh - From University to Work G23.0 - Từ Trường Học Đến Thực Tế

Create: CN, 03/29/2020 - 10:43
Author: editor01

bui_phuong_viet_anh_germany(Làm sao để các bạn trẻ tìm được việc làm ngay sau khi rời ghế nhà trường?)

 

Tài liệu này nhằm cung cấp những giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn của tình trạng các sinh viên sau khi tốt nghiệp các Trường đại học, cơ sở đào tạo để tìm việc.

Tài liệu sẽ cung cấp các bối cảnh chung và và những nghiên cứu cá biệt xung quanh việc tìm kiếm các công việc của giới trẻ sau khi rời ghế nhà trường. Một câu hỏi lớn sẽ được đưa ra để các bạn trẻ khi tìm việc phải trả lời và với câu hỏi này người viết bài này cũng mong muốn các nhà giáo dục cũng cần phải trả lời được câu hỏi này đó là: Những gì được học, được đào tạo có gắn liền với năng lực làm việc thực tế không? Và những gì đang được giảng dạy trong nhà trường có thực sự hữu ích khi ứng dụng vào thực tế không? Các đánh giá của các cơ sở giáo dục có thể hiện hết năng lực của học sinh sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đó không?

Từ lâu chúng ta hay nhìn nhận việc những người tốt nghiệp các cơ sở giáo dục là những nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là quan điểm học thuật là quan trọng và lấy học thuật làm trung tâm. Tuy nhiên từ thực tế chỉ ra khi chúng ta bao gồm cả các nhà giáo dục nếu không tuân thủ quy tắc dòng chảy thì sẽ tạo ra những sản phẩm, những nhân lực xa rời thực tế nếu không muốn nói là kém hiệu quả thậm chí là phản tác dụng (Việt Anh, 2009).

Như vậy vấn đề đặt ra với ít nhất 4 nhóm đối tượng phải quan tâm:

a. Nhóm đối tượng sử dụng lao động phải tìm hiểu và đưa ra các yêu cầu sao cho thuận tiện nhất để các cơ sở đào tạo và nhân lực tiếp cận.

b. Nhóm các nhà đào tạo cần phải thấu hiểu và nghiên cứu cụ thể để làm sao đào tạo bằng cách nào thuận lợi nhất tiếp cận với yêu cầu của nhóm sử dụng lao động (thị trường lao động).

c. Nhóm các bậc cha mẹ và người học cần phải có hiểu biết, tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức và nhóm nghề mà mình có lợi thế nhất, phù hợp nhất để học đảm bảo cho đầu ra.

d. Nhóm các nhà chính sách cần phải điều chỉnh chính sách sao cho các đối tượng (a,b,c) trên có cơ hội tốt nhất để thực hiện yêu cầu của mỗi nhóm hiệu quả nhất.

Vậy làm sao để không thất nghiệp? Câu hỏi này sẽ giúp chúng ta tìm ra các mối liên hệ và cơ chế của các nhóm đối tượng (a,b,c,d) trên hợp tác và tương thích nhau có hiệu quả nhất.

 

Tài liệu này được thông tin chi tiết tại EAS Việt Nam tác giả Bùi Phương Việt Anh: Hiện là học giả của Viện UIL -UNESCO 2020 Hamburg - Đức.