CẨM NANG QUẢN TRỊ

Sự Ảnh Hưởng Của EAS IHHRM G23.0 Tới Nhân Sự Và Tổ Chức

Create: T3, 04/12/2022 - 16:55
Author: admin

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 là biểu tượng đẳng cấp cho phong cách, nghiệp vụ chuyên nghiệp, chiến lược đổi mới và tư duy vượt trội trong điều kiện cách mạng 4.0 cả về năng lực cá nhân cũng như năng lực của tổ chức hội nhập.

Đối với nhân sự sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu:

  1. Ở góc độ năng lực cá nhân: Chuẩn nhân lực cấp cao EAS IHHRM G23.0 là thước đo chính xác VỐN LỰC của nhân lực cấp cao quốc tế khi sở hữu chứng chỉ nhân sự này.
  • Người được ĐÀO TẠO theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 này sẽ hình thành những kỹ năng quản trị hiệu quả và năng lực quản trị hoạch định chiến lược từ tư duy đến hành vi, năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức và công tác quản lý đáp ứng các mục tiêu, nguyên lý sống và nghề nghiệp đẳng cấp toàn cầu;
  • Người được trang bị chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu biết giải quyết các vấn đề từ các khối kỹ năng và kiến thức được trang bị hoặc những kỹ năng, kiến thức tự tổng hợp được nhờ phương pháp chủ động của chuẩn này bằng các giải pháp truyền thống và phi truyền thống.
  • Người được trang chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu sẽ tự nhận diện và thiết lập vấn đề để giải quyết rủi ro, tính hiệu quả và giá trị do vấn đề của cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra.
  1. Ở góc độ nghề nghiệp nhân sự: Chuẩn nhân lực cấp cao EAS IHHRM G23.0 là minh chứng cho mức độ, CHUẨN MỰC CHUYÊN NGHIỆP, CHUYÊN MÔN VƯỢT TRỘI, chiến lược cạnh tranh tổ chức, công tác tổ chức và khả năng vận dụng nghiệp vụ quản trị nhân sự của người sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.
  • Người sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu sẽ giúp xây dựng được chiến lược chuyên môn quản trị nhân sự đảm bảo các thách thức cạnh tranh thời 4.0. Có năng lực xây dựng thành công văn hoá tổ chức sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức và tạo ra tổ chức hạnh phúc.

Đối với tổ chức có người sở hữu chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu:

  • Tổ chức sở hữu những người được đào tạo chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 toàn cầu sẽ là BIỂU TƯỢNG cho sức chồi tích cực, khả năng vận hành hiệu quả và triệt để tận dụng được SỨC SÁNG TẠO CỦA TỪNG CÁ THỂ;
  • Giúp ĐỔI MỚI LIÊN TỤC và cạnh tranh phát triển ở đẳng cấp cao hơn, hình thành lên tính đoàn kết, văn hoá hiệu quả của tổ chức vĩ đại, đồng thời giúp cho cá nhân và các bộ phận trong tổ chức “GIAO TIẾP HIỆU QUẢ” để chiến thắng mọi thách thức.
  • Giúp tổ chức hội nhập nhanh tương thích hiệu quả và triệt tiêu lực cản ảo;
  • Chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 cũng là cơ sở để tổ chức, doanh nghiệp phát triển, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng nhân sự trở thành nhân sự cấp cao toàn cầu vượt xa các chuẩn mực thông thường.

CẨM NANG QUẢN TRỊ

Làm Sao Để Trở Thành Trợ Lý Chuyên Nghiệp Giỏi

Xem thêm >>

Nghề Thư Ký, Trợ Lý Chuyên Nghiệp Khó Hay Dễ

Xem thêm >>

Nghề Trợ Lý & Thư Ký Khác Nhau Như Thế Nào?

Xem thêm >>

Quản trị nhân sự cấp cao quốc tế là gì?

Xem thêm >>

Phân biệt Quản trị nhân lực và Quản trị nhân sự?

Xem thêm >>
Saving...