Danh Sách Các Công Trình Khoa Học Công Bố Của TS. Bùi Phương Việt Anh

Create: T4, 11/30/2022 - 14:40
Author: admin
Tác giả
TS. Bùi Phương Việt Anh

 

TT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm XB

1

Nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh kết hợp kỹ năng mềm cho nhân lực cấp cao

EAS Việt Nam

1999

2

Nâng cao hiệu quả giảng dạy thông qua cải tiến mô hình học tập cho sinh viên AMS Việt nam

ĐH Victoria

2014

3

Học thuyết kinh tế tổng thể và chuẩn nhân lực cấp cao EAS IHHRM G23.0 toàn cầu

EAS Việt Nam

2015

4

CEO toàn cầu chân dung và những thách thức trong quản trị tác nghiệp theo chuẩn EAS IHHRM G23.0

EAS Việt Nam

2017

5

Tăng cường Năng lực Quản trị cho Giám đốc về đổi mới các Cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT

2019

6

Mô hình giám đốc chiến lược nhân sự quốc tế thực trạng và giải pháp

EAS Việt Nam

2020

7

Đổi mới mô hình khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

NIC &

EAS Việt Nam

2021

8

Xây dựng Văn hoá ĐH trong cạnh tranh và phát triển thông qua sử dụng Chuẩn nhân lực cấp cao EAS IHHRM G23.0

Bộ GD&ĐT

2022

9

Chiến lược phát triển nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp SMEs tại Hà Nội, Việt Nam

ĐH Horizons

2022

10

Trợ lý chuyên nghiệp “Ông vua không ngai” chân dung và nghiệp vụ quản trị G23.0

EAS Việt Nam

2022

 

Phân loại
Nghiên cứu khoa học