Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ CẤP CAO QUỐC TẾ
EAS VIỆT NAM.

chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP TOÀN CẦU G23.0

Nhằm giúp cho việc học tập thực sự hiệu quả và đảm bảo chất lượng như mong muốn. EAS Việt Nam phân chia theo nhóm đối tượng và cấp độ người học. EAS Việt Nam khuyến khích khách hàng liên hệ 024 6656 9157 để được hỗ trợ 24/7.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ G23.0 DÀNH CHO CÁ NHÂN

Chương trình đào tạo dành cho các cá nhân có trên 154 chương trình và khoá học được phân theo 09 nhóm theo cấp độ quản trị, theo nhóm kinh nghiệm và yêu cầu nghề nghiệp quản trị.

Chuong trinh lanh dao

Tổng số 30 khoá học

Xem thêm
Chuong trinh lanh dao

Tổng số 30 khoá học

Xem thêm
Chuong trinh lanh dao

Tổng số 20 khoá học

Xem thêm
Chuong trinh lanh dao

Tổng số 15 khoá học

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ G23.0 DÀNH CHO TỔ CHỨC

Chương trình đào tạo dành cho các tổ chức gồm 80 chương trình và khoá học được phân theo 09 nhóm theo cấp độ quản trị, theo nhóm chuyên môn và yêu cầu nghề nghiệp quản trị.

Chuong trinh lanh dao
Xây dựng năng lực thích ứng cho Lãnh đạo toàn cầu
Xem thêm
Chuong trinh lanh dao
Xây dựng KPI quản trị cho tổ chức toàn cầu
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC G23.0

 

Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động đào tạo và chất lượng đào tạo, EAS Việt Nam khuyến khích cá nhân hoặc tổ chức cần liên hệ để được tư vấn:

1. Xác định mục tiêu thực sự của việc học tập

2. Các vấn đề gặp phải và giải pháp tháo gỡ cũng như giải pháp khắc phục

3. Các hình thức và các chương trình đào tạo (nếu cần)

4. Các ý kiến từ chuyên gia nhằm giúp cá nhân hay tổ chức trong mọi vấn đề gặp phải

LIÊN HỆ GẶP CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Hà Nội: (+84) 944 408 725

TP. Hồ Chí Minh:  (+84) 941 762 432

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC | ORGANIZATION'S/PERSONAL INFORMATION
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ | REPRESENTATIVE'S CONTACT
Số điện thoại | Phone number

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Chia sẻ của học viên

QUỐC GIA CÓ CÔNG DÂN NHẬN HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM