EAS VIETNAM

TESOL/IELTS/PRONUNCIATION/BUSINESS/JOB SKILLS/ACADEMIC

INTERNATIONALLY RECOGNISED COURSES

DON'T WALK IF YOU CAN RUN!

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA ANH MỸ EAS VIETNAM

Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Anh Mỹ là khoa nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh kết hợp với Kỹ năng mềm đầu tiên tại Việt Nam phục vụ cho công tác Đối ngoại và các hoạt động Quản trị với phương pháp tiếp cận toàn diện, linh hoạt cho giáo dục hiện đại và môi trường học tập đa dạng về văn hoá.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NỔI BẬT

Saving...

In EAS Vietnam, we always try to design and introduce the best modules and courses. We share all information on website. We change and innovate our methodology and academic systems with up-date methods. Our International courses meet all criteria of job needs. We have courses available for both individuals and organizations with competitive cost. For further information, please visit our website or contact us directly by: (+84)24 6656 9157.