Kiến thức Quản trị Khởi nghiệp G23.0

Don't walk if you can run!

CƠ BẢN

CHUYÊN SÂU

CHUYÊN NGHIỆP

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

(B. P Việt Anh, 1997)

Đặt vấn đề

Hiện nay, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội và cả những thách thức cho mọi cá nhân và tổ chức. Bởi vậy khi toàn cầu hoá nổ ra mạnh mẽ đã thúc đẩy cá nhân tích cực học hỏi để tích luỹ kiến thức, kỹ năng để học tập, làm việc và sinh sống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc. Song, điều trở ngại lớn nhất đó là những kiến thức đó lấy ở đâu? Trên google chăng? Trên sách báo hay ở đâu? Đây là bài toán khó cho chúng ta.

Nếu chúng ta không tỉnh táo chúng ta dễ rơi vào những khó khăn và rủi ro hệ thống vô cùng tệ hại. Cụ thể những kiến thức chúng ta có thể tự tập hợp được từ trên mạng song nó không hoàn chỉnh, chất lượng không cao, hàm lượng chất xám không nhiều, khó thích hợp với các hoàn cảnh cụ thể. Bởi vậy, chúng tôi đưa ra chuyên mục này nhằm hệ thống chính thức các kiến thức nền tảng phù hợp với các cá nhân có ước mơ phát triển ra toàn cầu và nâng cao phong cách, năng lực quản trị để thích ứng toàn cầu.

Thực trạng nhận thức của các cá nhân chỉ vì những cái trước mắt hoặc những cái hình thức mà bỏ đi cái bản chất bên trong đó cũng là lý do tổ chức của họ không “lớn” lên được.

Khái niệm

Nhóm người học chưa có kinh nghiệm (các Nhà khởi nghiệp) gồm:

EAS Việt Nam phân loại nhóm người học chưa có kinh nghiệm quản trị G23.0 gồm:

1. Tất cả người đi làm hoặc chưa đi làm nhưng chưa giữ các chức vụ quản lý.

2. Nhóm này cũng bao gồm những cá nhân có chuyên môn nhưng chưa có kiến thức về quản trị G23.0.

3. Những người học mong muốn học bài bản từ đầu về quản trị G23.0.

4. Sinh viên các trường ĐH, CĐ..

Khái niệm Quản trị được nêu ra trong nhiều tài liệu từ bài giảng của các trường ĐH cho đến các sách viết của các học giả trên thế giới. Do vậy, sự đa dạng về người định nghĩa dẫn đến nguồn định nghĩa đã chia thành các trường phái khác nhau khi định nghĩa về quản trị.

Để thống nhất nhận thức và thực hiện hiệu quả, đúng bản chất của quản trị và quản trị G23.0. Các vấn đề được phân chia gồm:

a. Quản trị các vấn đề cá nhân

b. Quản trị các vấn đề về tổ chức (bao gồm cả chính phủ, quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp)

c. Quản trị các vấn đề Kinh tế, Xã hội và Con người.

 Theo đó, khái niệm quản trị được hiểu là:

"Quản trị là nghệ thuật sắp đặt gắn với mục tiêu phát hiện vấn đề quản trị, giải quyết vấn đề quản trị, hoạch định chiến lược quản trị sao cho hiệu quả đạt giá trị cao nhất. Hoạt động quản trị bao gồm công tác lãnh đạo và công tác quản lý.” (Trích TL Lãnh đạo và Quản trị tác giả Bùi Phương Việt Anh (2009)).

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS