Chiến Lược

Create: CN, 03/22/2020 - 15:47
Author: admin

LỜI TUYÊN THỆ DANH DỰ CỦA EAS VIỆT NAM

Chúng tôi nguyện: Trung thực và đấu tranh không khoan nhượng với hành vi thiếu trung thực; Triệt để cách mạng trong tư duy và hành động; Trung tín với giá trị và sứ mệnh của EAS Việt Nam.

SỨ MỆNH

EAS Việt Nam kiến tạo năng lực Lãnh đạo, Quản trị toàn cầu, Nghiên cứu và Đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế cho Việt Nam và Quốc tế bằng chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Vì một Việt Nam ngang tầm Thế giới và bình đẳng học thuật.

TẦM NHÌN

EAS Việt Nam trở thành Học viện tinh hoa Đào tạo Lãnh đạo, Quản trị và Nhân lực Cấp cao Quốc tế theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Đem đến chuẩn mực Quốc tế về Đào tạo Lãnh đạo, Quản trị và Nhân lực Cấp cao, tiếng Anh hay việc làm, đóng góp vào sự phát triển của khu vực bằng việc khai phá và nâng tầm giá trị cho con người thông qua nghiên cứu và giáo dục chuyên biệt đẳng cấp thế giới.

Các EASers có chuỗi năng lực tư duy giá trị, văn hoá và năng lực định vị nghề nghiệp chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu, gắn với cộng đồng hiệu quả, được các nhà tuyển dụng chào đón, trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực nghề nghiệp hay cộng đồng. EAS Việt Nam sẽ trở thành một người bạn ai cũng muốn đi cùng về tương lai.

CÁC GIÁ TRỊ

Các giá trị của EAS Việt Nam bao gồm:

 

    Sáng tạo

    Kết nối

    Đam mê

    Đẳng cấp

    Cộng đồng tạo nên sự khác biệt

 

EAS Việt Nam duy trì và áp dụng các giá trị này trong điều kiện tại Việt Nam và hội nhập toàn cầu.

MỤC TIÊU

1. Cách mạng trong tầm nhìn, hành động và sự hiện diện, cung cấp cho người học những năng lực chuyên biệt đẳng cấp Quốc tế cả về học thuật, chuyên môn và công việc.

2. Đẳng cấp trong định hướng và tư duy sáng tạo, hoạch định các địa hạt vững chắc tìm cơ hội từ những thách thức trong các địa hạt đó. Xoá bỏ ranh giới nguồn nhân lực Việt Nam và Thế giới.

3. Liên kết với Nhân dân, các Tổ chức, Doanh nghiệp tạo giá trị bền vững và sự lớn mạnh của Đất nước và của Thế giới.