Tin tức nổi bật

Tốt Nghiệp Đặc Nhiệm Quản Trị G23.0 – Văn Bằng Danh Giá

Trải qua 21 ngày đội nắng thắng mưa, vượt lên trên các thách thức và trải qua các bài tập cương độ cao của chương trình Đặc nhiệm quản trị G23.0 tại EAS Việt Nam. 16 đồng chí đã hoàn thành kỳ huấn luyện và được vinh danh trong lễ tốt nghiệp trao văn bằng Đặc nhiệm Quản trị G23.0 EAS Việt Nam.

 

Được ví như Westpoint tại Việt Nam, Đặc nhiệm quản trị G23.0 đã hun đúc lên các chiến sĩ thép theo đúng phương châm đào tạo nên một nhân lực có vóc dáng của một người mẫu, sức khoẻ của một vận động viên Olympic, tài ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Có lẽ đây là dấu mốc quan trọng đã làm dậy lên tuổi trẻ của bao chàng trai, cô gái trở thành người có ích.

Bài liên quan

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS