Tin tức nổi bật

Tốt Nghiệp Đặc Nhiệm Quản Trị G23.0 – Văn Bằng Danh Giá

Trải qua 21 ngày đội nắng thắng mưa, vượt lên trên các thách thức và trải qua các bài tập cương độ cao của chương trình Đặc nhiệm quản trị G23.0 tại EAS Việt Nam. 16 đồng chí đã hoàn thành kỳ huấn luyện và được vinh danh trong lễ tốt nghiệp trao văn bằng Đặc nhiệm Quản trị G23.0 EAS Việt Nam.

 

Được ví như Westpoint tại Việt Nam, Đặc nhiệm quản trị G23.0 đã hun đúc lên các chiến sĩ thép theo đúng phương châm đào tạo nên một nhân lực có vóc dáng của một người mẫu, sức khoẻ của một vận động viên Olympic, tài ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Có lẽ đây là dấu mốc quan trọng đã làm dậy lên tuổi trẻ của bao chàng trai, cô gái trở thành người có ích.

Bài liên quan

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM