EAS IHHRM G23.0

KHUNG TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CẤP CAO QUỐC TẾ G23.0

EAS VIỆT NAM

ĐỘC QUYỀN TOÀN CẦU

CHẤT LƯỢNG &

ĐẲNG CẤP TOÀN CẦU

TIÊN PHONG &

HIỆU QUẢ TOÀN CẦU

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

(B. P Việt Anh, 1997)

Đặt vấn đề cho EAS IHHRM G23.0

Một trong những cách thức duy trì quyền lực lãnh đạo thế giới của Phương Tây là thiết lập và áp đặt các “tiêu chuẩn châu Âu” hoặc “tiêu chuẩn Hoa Kỳ” cho mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Từ các sản phẩm, dịch vụ cho đến những vấn đề như quyền con người, môi trường, điều kiện sống. Trong lĩnh vực quản trị, có thể kể đến tiêu chuẩn SHRM của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ. Tuy ra đời non trẻ hơn, song các chuẩn EAS IHHRM G23.0 của EAS Việt Nam đã nhanh chóng tương thích và phủ khắp các lĩnh vực cũng như vá lỗ hổng SHRM của Mỹ hay Châu Âu và hình thành xu thế quản trị mới trên phạm vi toàn cầu. Qua đó tham gia vào quá trình làm phẳng thế giới, xoay cán cân về phía Đông. Nhằm hướng đến một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật.

Chứng chỉ ISO (Châu Âu) là các tiêu chuẩn áp cho các tổ chức nhằm tăng khả năng quản lý tổ chức, minh bạch và tạo hiệu qủa quản lý tổ chức. ISO gồm các lĩnh vực: Thương mại và Công nghiệp. ISO được áp dụng toàn cầu.

Chứng chỉ SHRM (của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa kỳ) là chuẩn nhân lực áp dụng cho 2 đối tượng cá nhân và tổ chức nhân sự (trong lĩnh vực nhân sự). Chuẩn này nhằm hệ thống hoá các năng lực làm việc của nhân sự thuộc lĩnh vực nhân sự theo chuẩn của SHRM. SHRM chỉ dành cho lĩnh vực quản trị nhân sự. SHRM được áp dụng ở những quốc gia có thiện chí với Mỹ.

Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 là chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế (được xây dựng bởi Cha đẻ học thuyết kinh tế tổng thể Drs Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui) chuyên gia chiến lược về quản trị và lãnh đạo quốc tế đã nghiên cứu ra chuẩn này). EAS IHHRM G23.0 ra đời được áp dụng cho 04 nhóm đối tượng của lĩnh vực chuyên nghiệp và không chuyên cụ thể: Nhà lãnh đạo; Nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp; Quản trị tổ chức quốc tế; Nhà quản trị thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác. Trong khi đó chuẩn EAS IHHRM G23.0 tập trung làm tăng vốn lực của nhân lực cấp cao, vốn lực của tổ chức và hiệu quả của lĩnh vực hoạt động bao gồm: Lãnh đạo, giáo dục, Kinh tế, Khoa học, Nhân sự, Quản trị, Môi trường, Kỹ thuật, Kế toán, Luật, Dịch vụ, Y tế, Quân sự, Du lịch, Các dịch vụ và công tác xã hội, Chính trị vv… EAS IHHRM G23.0 được áp dụng toàn cầu.

Thông tin về Cha đẻ của EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu

Drs. Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui) - Cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và Chuẩn Nhân lực Quốc tế (EAS IHHRM G23.0). Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Victoria của Úc, nghiên cứu Tiến sĩ Quản trị tại Đại học Horizons - Pháp, anh được biết đến như một Nhà Quản trị thực tế, bộ óc Quản trị cách mạng hàng đầu.

Với việc đưa ra Học thuyết Kinh tế Tổng thể và Chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 anh đã đưa Việt Nam lên bản đồ quốc gia có đóng góp cho sự phát triển của hệ thống Quản trị thế giới. Trong vai trò Chuyên gia Quản trị và Nhân sự Quốc tế anh sáng lập và làm Chủ tịch quỹ Học bổng EAS Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương. Các hoạt động Quỹ đã phát triển quyền lực mềm cho Việt Nam thông qua giới thiệu và ứng dụng Chuẩn Nhân lực Quốc tế EAS IHHRM G23.0 cũng như cung cấp thế hệ nhân lực đạt chuẩn này tới các Chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu.

Trong vai trò nhà giáo, Drs. Bùi Phương Việt Anh được biết đến là Giảng viên hàng đầu tại Việt Nam về giảng dạy quản trị và lãnh đạo cấp cao. Anh đã từng giảng dạy nhiều Học viện, Đại học trong và ngoài nước. Tâm huyết với giáo dục chính là một trong những động lực quan trọng để anh phát triển Chuẩn Nhân lực Quốc tế EAS IHHRM G23.0 và một thế hệ nhân lực mới đã hưởng thành quả từ đó.

Trong hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách, Drs. Bùi Phương Việt Anh đồng thời cũng là học giả chính sách đại diện Việt Nam tại UNESCO, Humburg, Đức. Trong vai trò chuyên gia của Việt Nam tham gia các dự án phát triển của UNESCO, anh cùng các đồng nghiệp đã thể hiện một hình ảnh Việt Nam tích cực đóng góp sáng kiến, ý tưởng xây dựng hòa bình – phát triển của thế giới; cũng như tiếp thu nhiều thành tựu của các quốc gia, hình thành nên nền kinh tế tổng thể để ứng dụng tại Việt Nam và toàn cầu.

Drs. Bùi Phương Việt Anh đã mở ra kỷ nguyên mới trong quản trị và điều hành cũng như nền tảng cho việc đào tạo ra các nhà lãnh đạo kiệt xuất theo những tiêu chuẩn phi truyền thống. Những tiêu chuẩn này sẽ xoá bỏ những định kiến sống cũng như kinh nghiệm chủ nghĩa trong lãnh đạo và quản trị toàn cầu.

người sáng lập ihhrm g23.0 toàn cầu

Drs. Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui)

Xem thêm

EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu là chuẩn nhân lực cấp cao toàn cầu dựa trên nền tảng của Học thuyết Kinh tế Tổng thể độc quyền của EAS Việt Nam. EAS IHHRM G23.0 là tên viết tắt của: International Higher Human Resources Management Qualification Framework G23.0 (Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị Cấp cao Quốc tế. Chuẩn EAS IHHRM G23.0 được Drs. Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui) - Cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể khởi tạo và nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ 20.

Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Toàn cầu (EAS IHHRM G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh công bố năm 2013 cùng thời điểm Anh công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể.

Chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu có 02 cấp độ:

Chuẩn EAS IHRM G23.0 Quốc tế

Chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu

Cả hai chuẩn nhân lực này đem đến các tiêu chuẩn và mô hình Quản trị Nhân sự Quốc tế trong đào tạo và tuyển dụng cũng như quản trị hệ thống. Chuẩn mực này tương thích với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của cả Châu Âu, Mỹ và các quốc gia có yêu cầu cao trong sử dụng nhân lực cấp cao quốc tế.

Tuy ra đời non trẻ song các chuẩn EAS IHHRM G23.0 của EAS Việt Nam đã nhanh chóng tương thích và vá các lỗ hổng quản trị mà hệ thống SHRM của Mỹ hay Châu Âu sở hữu. Chuẩn mực này đã giúp hình thành xu thế quản trị mới trên phạm vi toàn cầu.

Hệ thống huấn luyện Nhân Lực Cấp Cao Quốc tế EAS Việt Nam G23.0

The International Higher Human Resource Management Qualifications Framework (EAS IHHRM G23.0)

Hệ thống đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế được hình thành từ các quy chuẩn về đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế (EAS IHHRM G23.0).  

Hệ thống quy chuẩn về chất lượng Nhân lực Cấp cao Quốc tế G23.0 là một hệ thống các cơ sở đánh giá về nhân lực cấp cao theo các chuẩn đánh giá quốc tế đã được các tổ chức, trường đại học hoặc cơ sở dạy nghề quốc tế sử dụng trong huấn luyện nhân lực cấp cao theo các yêu cầu cao về nhân lực đáp ứng các chuẩn khắt khe của thị trường lao động Quốc tế. Nhân lực Cấp cao trở thành công dân toàn cầu về năng lực và kỹ năng cạnh tranh phát triển. Trong đó, EAS Việt Nam là một cơ sở đào tạo Nhân lực Cấp cao khởi tạo và áp dụng các quy chuẩn này trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) tại Việt Nam và toàn cầu.

Hệ thống quy chuẩn quốc tế đưa ra các mức độ đánh giá khác biệt về năng lực và chỉ số nhân lực khác nhau giữa các nhóm nhân lực và các yêu cầu tối thiểu của nhóm nhân lực: mỗi cấp độ trong khung đánh giá đều phải đảm bảo các tiêu chí về lượng kiến thức, các kỹ năng đạt được cũng như mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng mà nhân lực được huấn luyện đạt được ở từng cấp độ huấn luyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu EAS Việt Nam nhận thấy những quy chuẩn này đưa đến đánh giá và xếp loại nhân lực cấp cao theo 2 cấp độ theo thứ tự tăng dần về các chỉ số nhân lực: Nhân lực cấp cơ sở & cấp trung (EAS IHRM (IHRA) G23.0); Nhân lực Cấp cao (EAS IHHRM G23.0).

Huấn luyện trọng tâm tại EAS Việt Nam đảm bảo trên cả khía cạnh học thuật và thực tế theo từng cấp độ của nhóm Nhân lực Cấp cao toàn cầu được đào tạo theo chuẩn G mới nhất.

Chuẩn nhân lực EAS IHRM (IHRA) G23.0 Quốc tế và EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu là thành tựu vượt bậc cho các hoạt động đào tạo và tuyển dụng với các lợi ích:

► Giúp cho Nhà Lãnh đạo Cấp cao toàn cầu hoạch định chiến lược đẳng cấp hơn, hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn.

► Giúp cho các Nhà Quản trị Nhân sự Cấp cao Quốc tế sở hữu năng lực hội nhập và năng lực nghề nghiệp vượt qua các tiêu chuẩn thông thường để thành công.

► Giúp cho các Cấp Quản trị Quốc tế có được lộ trình và phương tiện để thực hiện chiến lược quản trị thành công.

► Các cơ sở Giáo dục Quốc tế sẽ tiếp cận với Khung năng lực giúp đào tạo hiệu quả hơn với thời gian ngắn hơn và tạo ra nguồn nhân lực khác biệt và đẳng cấp hơn.

► Các cá nhân sở hữu Khung năng lực chuẩn nhân lực EAS IHRA (IHRM) G23.0 Quốc tế và EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu sẽ có tư duy hoạch định chiến lược tổng thể, hành vi và chuyên môn chuyên nghiệp Quốc tế và chiến lược phát triển nhân hiệu toàn cầu.

a. Đối với những người đã nỗ lực để đạt chuẩn EAS IHHRM G23.0:

Đây là một sự bảo chứng về mức độ và năng lực vận hành vận dụng các kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tế trong quản lý, điều hành quản lý, tổ chức và lãnh đạo quản trị theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Đây cũng là cánh cổng để chúng ta bước vào thế giới quản trị lãnh đạo đẳng cấp toàn cầu, trở thành nguồn nhân lực cấp cao toàn cầu mà tổ chức, doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu được bạn.

b. Đối với Doanh nghiệp, Tổ chức có người đạt chuẩn EAS IHHRM G23.0:

EAS IHHRM G23.0 là minh chứng quan trọng cho sự đổi mới và cách mạng sáng tạo trong quản trị và điều hành các loại hình tổ chức, trong tổ chức và lãnh đạo, sử dụng các nguồn lực từ truyền thống đến phi truyền thống để tạo giá trị cạnh tranh và phát triển bền vững. EAS IHHRM G23.0 là cơ sở để tổ chức và doanh nghiệp tuyển chọn nhân sự từ cấp trung, cấp cao theo chuẩn toàn cầu vượt xa các chuẩn mực thông thường.

  • Nhóm tư duy

  • Nhóm hành vi

  • Nhóm chuyên môn tác nghiệp

  • Nhóm chiến lược

KHUNG KIẾN THỨC & NĂNG LỰC NHÂN LỰC CẤP CAO QUỐC TẾ EAS IHHRM G23.0

 

EAS IHHRM G23.0 là minh chứng cho sự tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong quản trị G23.0. Nơi bạn nhận được giải pháp vốn lực hiệu quả toàn cầu.

Tìm hiểu ngay
LOGO IHHRM G23.0

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi thiết kế nên các khóa học ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 024 6656 9157.

Các Lĩnh vực Đào tạo Đẳng cấp Toàn cầu G23.0

Các khoa Đào tạo tại EAS Việt Nam

Khoá học được ưa chuộng nhất

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

KHOÁ HỌC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Đào tạo Lãnh đạo & CEO Cấp cao Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên biệt nhất dành cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cấp quản lý có mong muốn đổi mới và phát triển ra toàn cầu rèn luyện và phát triển với chuẩn IHHRM G23.0.

xem thêm
Đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

Hội nhập và định chế Quốc tế ra đời cùng với sự thay đổi môi trường, công nghệ làm thay đổi các xu hướng nhân sự và tuyển dụng. Kỹ thuật Quản trị nhân sự cũng phải thay đổi hoàn toàn.

xem thêm
10 Điều cần biết về “ĐH WestPoint Việt Nam”

Quản trị chất lượng tương đương Đại học Quốc tế cung cấp các chương trình như “du học tại chỗ” và đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn.

xem thêm

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Chia sẻ của học viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHAI GIẢNG

QUỐC GIA CÓ CÔNG DÂN NHẬN HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM

Tin tức - Sự kiện

Khai giảng

Truyền thông nói về chúng tôi

Các Quốc Gia Có Công Dân Nhận Học Bổng EAS Việt Nam