Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Làm Tại EAS Việt Nam

Create: CN, 03/22/2020 - 10:20
Author: admin

Bạn đang suy nghĩ về việc gia nhập gia đình EAS Việt Nam? Chúng tôi nghĩ bạn có thể có một vài câu hỏi. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của bạn trong phần dưới đây, hãy gửi email cho chúng tôi tại info@easvietnam.edu.vn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy những thông tin cần thiết.

Câu hỏi thường gặp về quy trình tuyển dụng tại EAS Việt Nam:

Có biểu mẫu nào để trả lời các tiêu chí lựa chọn ứng viên không?

Chỉ cần một văn bản Word đơn giản với mỗi tiêu chí lựa chọn tách biệt và nội dung trả lời nằm rõ ràng bên dưới mỗi tiêu chí.

Làm sao để biết EAS Việt Nam đã nhận hồ sơ của tôi?

Sau khi nộp hồ sơ xin việc, bạn sẽ nhận được thư trả lời xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được hồ sơ của bạn.

Quá trình xem xét hồ sơ thường kéo dài trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 7 ngày làm việc nếu bạn được lựa chọn vào danh sách triển vọng và tiến vào vòng tiếp theo.

EAS Việt Nam thường phỏng vấn các ứng viên theo phương pháp nào (ví dụ kiểm tra năng lực, hội đồng phỏng vấn)?

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi phỏng vấn ứng viên dựa trên phương pháp đánh giá hành vi: Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi về công việc của bạn trong quá khứ để giúp chúng tôi hiểu được khả năng của bạn cho vị trí tương lai. Các câu hỏi sẽ tập trung cụ thể vào những kinh nghiệm cụ thể và ví dụ về những trường hợp bạn đã trải qua. Bạn nên cấu trúc các câu trả lời sử dụng cách thức STAR – bắt đầu bằng cách giới thiệu sơ lược tình huống (Situation), đề cập đến các công việc (Task) cụ thể mà bạn phải thực hiện trong tình huống đó, mô tả các hành động (Action) mà bạn đã làm để thực hiện công việc và cung cấp kết quả (Result) của công việc đó.

Tôi có nhận được thông tin phản hồi về hồ sơ xin việc hoặc buổi phỏng vấn không?

Các ứng viên có thể yêu cầu nhận xét/phản hồi sau buổi phỏng vấn không thành công.

Tôi có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Bạn sẽ gọi điện trực tiếp đến hotline: 024 6656 9157/ 0944 408 725 của đơn vị, yêu cầu gặp cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự để biết thêm thông tin hoặc người phụ trách tuyển dụng ghi trong thông báo tuyển dụng.