Thực Hành Thực Tập

Create: CN, 03/22/2020 - 10:21
Author: admin

Những người không biết đầu tư sẽ khó có được thành công như mong đợi. Hãy luôn ghi nhớ kỷ nguyên “miễn phí” với giá trị “bằng không” đã qua lâu rồi. Chất lượng nào chi phí đó!

Tại EAS Việt Nam, với thế mạnh của mình chúng tôi không đòi hỏi kinh nghiệm của thực tập sinh khi tham gia chương trình thực tập sinh thương mại có thời hạn tối thiểu là 03 tháng.

Thực tập sinh sẽ có được năng lực làm việc trong môi trường Quốc tế và đẳng cấp với yêu cầu cơ bản nhất về văn phòng, về kỹ năng tư duy và giao tiếp nghề nghiệp, các tác vụ nghề nghiệp căn bản và thái độ tự tin trong xử lý khó khăn từ hệ thống hay phi hệ thống.

Tiếp cận với chuẩn nhân lực IHHRM G23.0 Toàn cầu giúp thực tập sinh vượt trội hơn các ứng viên cùng chuyên ngành đến từ các cơ sở đào tạo khác.

Hãy đăng ký để trở thành thực tập sinh ngay để có được trải nghiệm thực tế nhất.

  1. (IM 05) Chương trình thực tập sinh làm việc bộ phận Quốc tế
  2. (IM 07) Chương trình thực tập sinh làm việc cấp phòng độc lập
  3. (IM 09) Chương trình thực tập sinh cp tổ chức Quốc tế
  4. (IM 25) Chương trình thực tập sinh chuyên môn