EAS VIETNAM

LEADERSHIP & ADMINISTRATION

INTERNATIONAL HIGHER HUMAN RESOURCES INSTITUTE

 

LEADERSHIP CERTIFICATE PROGRAMS

 

Nói Trước Công Chúng Quốc Tế

Chính sách, phương pháp truyền tải thông điệp, các công cụ gây thiện cảm, nguyên tắc diễn thuyết trong môi trường đa văn hóa chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

Đàm Phán Quốc Tế

Chiến lược, giải pháp và chính sách cân bằng trong đàm phán nghề lãnh đạo quản trị, các kỹ thuật xử lý tình huống đàm phán chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

Lãnh Đạo Phát Triển Và Đổi Mới

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiểm hách nhất. Những công cụ, kỹ năng quản trị cuộc đời theo chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Hãy để lại thông tin của bạn, EAS Việt Nam sẽ giúp xây dựng lộ trình học tập phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Thông tin cơ bản
Lựa chọn
Đăng ký ngay

CÁC KHOÁ HỌC KHÁC

Management Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Chương trình được thiết kế riêng Học viên trở thành CEO, các Nhà quản lý, Giám đốc bộ phận, Giám đốc khu vực, Chuyên viên các bộ phận, Giảng viên, Luật sư, Chuyên viên tư vấn và Các nhà khởi nghiệp

Leadership Certificate Programs

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ

Chương trình được thiết kế chuyên biệt cho Học viên có nhu cầu trở thành Leaders và Top Managers, CEO, Giám đốc dự án, Chính trị gia, Nhà hoạch định chiến lược, Giám đốc chiến lược, Giám đốc nhân sự

Human Resource Management Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

Cung cấp khóa học chuyên biệt cho Học viên trở thành CEO, Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên Nhân sự, Trợ lý, thư ký, Chuyên viên Đối ngoại, Chuyên viên An ninh Nhân lực.

Postgraduate Diploma Programs

ĐÀO TẠO  QUẢN TRỊ SAU ĐẠI HỌC

Chương trình được thiết kế đặc biệt cho học viên đã tốt nghiệp các trường ĐH và mong muốn trở thành Nhà lãnh đạo cấp cao, CEO cấp cao hay nhân sự cấp cao trong các tổ chức và doanh nghiệp Quốc tế.

International Skills Certificate Programs

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ

Cung cấp cho Học viên các khóa học đặc biệt về Kỹ năng nghề nghiệp Quốc tế như: Thuyết trình, đàm phán, bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng làm khoa học

International University Outreach Programs

ĐÀO TẠO TƯƠNG ĐƯƠNG ĐH QUỐC TẾ (IUO)

Cung cấp khóa học chất lượng tương đương đại học Quốc tế, không thi tuyển đầu vào, dành cho học sinh THPT, sinh viên, người đi làm muốn có văn bằng, kiến thức như học đại học Quốc tế

1
Bạn cần hỗ trợ?