INTERNATIONAL SKILLS CERTIFICATE PROGRAMS

 

Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Kỹ năng, công cụ, phương pháp truyền tải thông điệp, kỹ thuật trình chiếu, gây thiện cảm trong thuyết trình chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

Giao Tiếp Nghề Nghiệp Quốc Tế

Nghệ thuật gây ảnh hưởng và tạo thiện cảm khi giao tiếp trong đời sống cộng đồng, kỹ năng sống cá nhân theo chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế

Làm Việc Nhóm Quốc Tế

Nguyên lý mảnh ghép và các giải pháp cho hội nhập nhân cách trong điều kiện toàn cầu hóa theo chuẩn nhân lực IHHRM G23.0 Quốc tế.

Chăm Sóc Khách Hàng G23.0

Chiến lược, quy trình chăm sóc khách hàng, chiến lược và chính sách chăm sóc khách hàng dịch vụ mở theo chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

Bán Hàng Dịch Vụ Mở G23.0

Khai thác, tiếp cận thị trường, chính sách sản phẩm, chiến lược kinh doanh, quy trình, truyền thông kinh doanh chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

Xây Dựng Thương Hiệu G23.0

Quy trình xây dựng, công cụ nhận diện và cấu trúc thương hiệu Quốc tế. Chính sách về thương hiệu gắn với chuẩn nhân lực IHHRM G23.0 toàn cầu.

Quản Lý Thời Gian G23.0

Phương pháp xác định mục tiêu, công cụ KAP trong xác định nhiệm vụ chiến lược. Giải pháp cho phát triển chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

PR Và Truyền Thông Quốc Tế G23.0

Chiến lược xâm chiếm thị trường, quy trình PR, công cụ truyền thông theo 3P, 4P, 7P, cạnh tranh, xây dựng thương hiệu chuẩn IHHRM G23.0.

Phát Triển Kỹ Năng Bản Thân G23.0

Chân dung người thành công, ánh nhìn và thang giá trị, phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân theo chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế.

ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Hãy để lại thông tin của bạn, EAS Việt Nam sẽ giúp xây dựng lộ trình học tập phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Thông tin cơ bản
Lựa chọn
Đăng ký ngay

CÁC KHOÁ HỌC KHÁC

Management Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Chương trình được thiết kế riêng Học viên trở thành CEO, các Nhà quản lý, Giám đốc bộ phận, Giám đốc khu vực, Chuyên viên các bộ phận, Giảng viên, Luật sư, Chuyên viên tư vấn và Các nhà khởi nghiệp

Leadership Certificate Programs

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ

Chương trình được thiết kế chuyên biệt cho Học viên có nhu cầu trở thành Leaders và Top Managers, CEO, Giám đốc dự án, Chính trị gia, Nhà hoạch định chiến lược, Giám đốc chiến lược, Giám đốc nhân sự

Human Resource Management Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

Cung cấp khóa học chuyên biệt cho Học viên trở thành CEO, Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên Nhân sự, Trợ lý, thư ký, Chuyên viên Đối ngoại, Chuyên viên An ninh Nhân lực.

Postgraduate Diploma Programs

ĐÀO TẠO  QUẢN TRỊ SAU ĐẠI HỌC

Chương trình được thiết kế đặc biệt cho học viên đã tốt nghiệp các trường ĐH và mong muốn trở thành Nhà lãnh đạo cấp cao, CEO cấp cao hay nhân sự cấp cao trong các tổ chức và doanh nghiệp Quốc tế.

International Skills Certificate Programs

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ

Cung cấp cho Học viên các khóa học đặc biệt về Kỹ năng nghề nghiệp Quốc tế như: Thuyết trình, đàm phán, bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng làm khoa học

International University Outreach Programs

ĐÀO TẠO TƯƠNG ĐƯƠNG ĐH QUỐC TẾ (IUO)

Cung cấp khóa học chất lượng tương đương đại học Quốc tế, không thi tuyển đầu vào, dành cho học sinh THPT, sinh viên, người đi làm muốn có văn bằng, kiến thức như học đại học Quốc tế

1
Bạn cần hỗ trợ?