fbpx EAS IHHRM G23.0 Là Gì? | EAS Viet Nam
  • EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường hoạch định tương lai sự nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thiết kế ngân hàng các khoá học giúp bạn lựa chọn khoá học phù hợp với năng lực, sở thích, ước mơ nghề nghiệp và tài chính. Các khoá học phù hợp với mọi đối tượng, chuyên ngành và mục tiêu thành đạt.

EAS IHHRM G23.0 Là Gì?

GLOBAL EAS IHHRM G23.0 là tên viết tắt của: International Higher Human Resource Management G23.0 (Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị Cấp cao Quốc tế - International Higher Human Resource Management Qualification Framework G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh (Micheal Bui) cha đẻ của Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn Nhân lực Quốc tế G23.0 khởi tạo và nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ 20.

Khung năng lực và kiến thức nhân lực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) được Drs. Bùi Phương Việt Anh công bố năm 2013 cùng thời điểm Anh công bố Học thuyết Kinh tế Tổng thể.

Hệ thống đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế EAS IHHRM G23.0 được hình thành từ các quy chuẩn về đào tạo Nhân lực Cấp cao Quốc tế đã được các tổ chức, cơ sở đào tạo, các trường Đại học trên khắp thế giới sử dụng, huấn luyện độc lập theo các yêu cầu cao về nhân lực đáp ứng các chuẩn khắt khe của thị trường lao động Quốc tế. Nhân lực Cấp cao trở thành công dân toàn cầu về năng lực và kỹ năng cạnh tranh phát triển. Trong đó EAS Việt Nam là một cơ sở đào tạo Nhân lực Cấp cao khởi tạo và áp dụng các quy chuẩn này trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản trị G23.0 Quốc tế (EAS IHHRM G23.0) tại Việt Nam và toàn cầu.

Hệ thống quy chuẩn về chất lượng nhân lực cấp cao quốc tế G23.0 là một hệ thống các cơ sở đánh giá về nhân lực cấp cao theo các chuẩn đánh giá quốc tế đã được các tổ chức, trường đại học hoặc cơ sở dạy nghề quốc tế sử dụng trong huấn luyện nhân lực cấp cao.

Hệ thống quy chuẩn quốc tế đưa ra các mức độ đánh giá khác biệt về năng lực và chỉ số nhân lực khác nhau giữa các nhóm nhân lực và các yêu cầu tối thiểu của nhóm nhân lực: mỗi cấp độ trong khung đánh giá đều phải đảm bảo các tiêu chí về lượng kiến thức, các kỹ năng đạt được cũng như mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng mà nhân lực được huấn luyện đạt được ở từng cấp độ huấn luyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu EAS Việt Nam nhận thấy những quy chuẩn này đưa đến đánh giá và xếp loại nhân lực cấp cao theo 3 cấp độ theo thứ tự tăng dần về các chỉ số nhân lực: nhân lực cấp cơ sở (EAS - SCP - IHHRM G23.0); nhân lực cấp trung (EAS - CP - IHHRM G23.0, Nhân lực Cấp cao (EAS - ACP - IHHRM G23.0).

Huấn luyện trọng tâm tại EAS Việt Nam đảm bảo trên cả khía cạnh học thuật và thực tế theo từng cấp độ của nhóm Nhân lực Cấp cao Quốc tế được đào tạo theo chuẩn G mới nhất.

Đây là một sự bảo chứng về mức độ và năng lực vận hành vận dụng các kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tế trong quản lý, điều hành quản lý, tổ chức và lãnh đạo quản trị theo chuẩn nhân lực G23.0 Quốc tế cho 2 chương trình chứng nhận (MLS - SCP - IHHRM G23.0MLS - CP - IHHRM G23.0). Đây cũng là cánh cổng để chúng ta bước vào thế giới quản trị lãnh đạo đẳng cấp Quốc tế, trở thành nguồn nhân lực cấp cao quốc tế mà tổ chức, doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu được bạn.

Xem thêm tại: http://www.easvietnam.edu.vn/

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

Tin tức & sự kiện

1
Bạn cần hỗ trợ?