Cam Kết Chất Lượng

Create: CN, 03/22/2020 - 15:50
Author: admin

TẠI EAS VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC COI LÀ VĂN HOÁ CỦA TỔ CHỨC TRONG NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH

Lãnh đạo EAS Việt Nam cam kết chất lượng

EAS Việt Nam cam kết thiết lập, cung cấp những tiêu chuẩn, sản phẩm dịch vụ cao nhất trong chất lượng đào tạo, huấn luyện và điều hành.

Lãnh đạo EAS Việt Nam cam kết rằng:

  • Chất lượng là sự độc đáo, bản sắc và tầm nhìn đẳng cấp, chiến lược của EAS Việt Nam.
  • Mục tiêu của chúng tôi là nâng tầm cho nhân lực Việt, mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
  • Chuyên nghiệp hóa các hoạt động, không ngừng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đào tạo và huấn luyện chuyên biệt nhất cho người học.
  • Xây dựng đội ngũ nhân lực văn minh, chuyên môn vững vàng với tâm sáng đức trong tài tiến bộ.
  • Cách mạng trong tư duy và cơ chế không ngừng hợp tác cộng đồng đem lại giá trị cộng đồng nhất.
Vietnamese