Cách Nộp Hồ Sơ Xin Việc Tại EAS Việt Nam

Create: CN, 03/22/2020 - 10:19
Author: admin

Hồ sơ xin việc cho tất cả các vị trí làm việc tại EAS Việt Nam nên được gửi bằng email bao gồm:

   1. Phiếu đăng ký tuyển dụng đã điền đủ, có thể tải tại đây

   2. Sơ yếu lý lịch hiện tại tải tại đây

   3. CV giới thiệu cá nhân

Bản giới thiệu cá nhân ghi rõ điểm mạnh, điểm yếu, các kỹ năng có, kinh nghiệm đã trải qua. (Cần có ít nhất một người bảo lãnh: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, chức vụ, cơ quan công tác. Chúng tôi chỉ liên lạc với người bảo lãnh sau khi báo cho bạn biết).

   4. Scan văn bằng có liên quan,

   5. Scan chứng minh thư/ hộ chiếu/ thẻ sinh viên.

(Chúng tôi yêu cầu đối chiếu bản gốc khi phỏng vấn)

Lưu ý:

- Nếu bạn muốn hồ sơ xin việc của bạn được xem xét, bạn cần đảm bảo cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu

- Không nên gửi bản gốc các giấy tờ qua đường bưu điện tránh thất lạc khi vận chuyển

- Cơ hội cho các ứng viên tại EAS Việt Nam là như nhau.

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ với:

Phòng tổ chức Nhân sự:

Hotline Hà Nội: (+84) 24 66 569 157

Hotline Vĩnh Phúc: (+84) 944 408 725

Hotline Hồ Chí Minh: (+84) 941 762 432

Email: hr.easvn@gmail.com