fbpx Các chuẩn tham chiếu, bản quyền tài liệu, dịch vụ dịch thuật cho các mục đích hỗ trợ nghiên cứu. | EAS Viet Nam
  • EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский

"Gia đình đã sinh ra các bạn. Xã hội sẽ làm cho các bạn phổ biến. Còn chúng tôi - EAS Việt Nam nâng tầm cho các bạn !"

Các chuẩn tham chiếu, bản quyền tài liệu, dịch vụ dịch thuật cho các mục đích hỗ trợ nghiên cứu.

EAS Việt Nam khuyến cáo khách hàng và sinh viên trong sử dụng các nguồn tài liệu mà chưa kiểm định được độ chính xác về bản quyền. Đồng thời EAS Việt Nam cũng gợi ý để các bạn có thể sử dụng các hình thức tham chiếu phù hợp với mục đích nghiên cứu và làm việc của cá nhân hay tập thể tuy nhiên cũng cần lưu ý các trào lưu chính trong tham chiếu như Harvard, APA... Về dịch thuật các tài liệu chuyên ngành hoặc những tài liệu mà các bạn gặp khó khăn chúng tôi có đội ngũ những người làm chuyển dịch các ngôn ngữ sẽ giúp bạn được hài lòng.

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn có gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.

Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua

Hotline: (+84) 24 66 569 157

Hotline Hà Nội: (+84) 944 408 725

Hotline Hồ Chí Minh: (+84) 941 762 432

Email Hà Nội: info@easvietnam.edu.vn

Email Hồ Chí Minh: infohcm@easvietnam.edu.vn

Website: www.easvietnam.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/EasVietnamEducation/

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

1
Bạn cần hỗ trợ?