Kiến thức Quản trị cấp trung

Don't walk if you can run!

CHUYÊN NGHIỆP

HỆ THỐNG

THỰC TẾ

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!

(B. P Việt Anh, 1997)

Đặt vấn đề

Hiện nay, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội và cả những thách thức cho mọi cá nhân và tổ chức. Bởi vậy khi toàn cầu hoá nổ ra mạnh mẽ đã thúc đẩy cá nhân tích cực học hỏi để tích luỹ kiến thức, kỹ năng để học tập, làm việc và sinh sống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc.

Song, điều trở ngại lớn nhất đó là những kiến thức đó lấy ở đâu? Trên goongle chăng? Trên sách báo hay ở đâu? Đây là bài toán khó cho chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh táo chúng ta dễ rơi vào những khó khăn và rủi ro hệ thống vô cùng tệ hại.

Cụ thể những kiến thức chúng ta có thể tự tập hợp được từ trên mạng song nó không hoàn chỉnh, chất lượng không cao, hàm lượng chất xám không nhiều, khó thích hợp với các hoàn cảnh cụ thể.

Bởi vậy, chúng tôi đưa ra chuyên mục này nhằm hệ thống chính thức các kiến thức nền tảng phù hợp với các cá nhân có ước mơ phát triển ra toàn cầu và nâng cao phong cách, năng lực quản trị để thích ứng toàn cầu.

Khái niệm

I. Nhóm người học có kinh nghiệm (các Nhà Quản trị cấp trung) gồm:

EAS Việt Nam phân loại nhóm người học có kinh nghiệm quản trị G23.0 gồm:

  1. Tất cả người đi làm và đã hoặc đang giữ các chức vụ quản lý.
  2. Nhóm này cũng bao gồm các cá nhân có chuyên môn có kiến thức về quản trị G23.0.
  3. Những người học mong muốn học bài bản từ đầu về quản trị G23.0 để trở thành Nhà Quản trị cấp trung.

Khái niệm Quản trị được nêu ra trong nhiều tài liệu từ bài giảng của các trường ĐH cho đến các sách viết của các học giả trên thế giới. Do vậy, sự đa dạng về người định nghĩa dẫn đến nguồn định nghĩa đã chia thành các trường phái khác nhau khi định nghĩa về quản trị.

 

Để thống nhất nhận thức và thực hiện hiệu quả, đúng bản chất của quản trị và quản trị G23.0 về các vấn đề được phân chia gồm:

a. Quản trị các vấn đề cá nhân

b. Quản trị các vấn đề về tổ chức (bao gồm cả chính phủ, quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp)

c. Quản trị các vấn đề Kinh tế, Xã hội và Con người.

 Theo đó, khái niệm quản trị được hiểu là:

"Quản trị là nghệ thuật sắp đặt gắn với mục tiêu phát hiện vấn đề quản trị, giải quyết vấn đề quản trị, hoạch định chiến lược quản trị sao cho hiệu quả đạt giá trị cao nhất. Hoạt động quản trị bao gồm công tác lãnh đạo và công tác quản lý.” (Trích TL Lãnh đạo và Quản trị tác giả Bùi Phương Việt Anh (2009)).

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM