Chúng tôi nguyện trung thực và đấu tranh không khoan nhượng với hành vi thiếu trung thực;

Triệt để cách mạng trong tư duy và hành động; Trung tín với giá trị và sứ mệnh của EAS Việt Nam

 

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI EAS VIỆT NAM

INTERNATIONAL UNIVERSITY OUTREACH (IUO)

Chương trình đào tạo tương đương đại học quốc tế EAS Việt Nam (IUO) là chương trình đào tạo tín chỉ Quốc tế dài hạn thuộc EAS Vietnam IHHR Institute

với chuẩn độc quyền IHHRM G23.0 Quốc tế.

 

 

GIỚI THIỆU iuo

Chương trình đào tạo tương đương đại học quốc tế EAS Việt Nam (EAS Vietnam International University Outreach - IUO) là một chương trình đào tạo tín chỉ dài hạn thuộc EAS Vietnam IHHR Institute. (IUO) là chương trình đa ngành theo chuẩn IHHRM G23.0 Quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với công nghệ đào tạo tích hợp môn học và Real-time trực tuyến kết hợp với học trực tiếp làm giảm các áp lực về đi lại, ăn ở, chi phí và thời gian cho người học. Bên cạnh đó chương trình lần đầu tiên phá vỡ mọi tiêu chí tuyển sinh truyền thống khi đưa ra những giải pháp tuyển sinh và đào tạo phi truyền thống. IUO có quy trình quản lý chất lượng tương đương với các đại học Quốc tế. Có thế coi IUO như chương trình "Du học tại chỗ" nhưng chi phí và thời gian chỉ bằng hơn 40% so với đào tạo đại học thông thường chứ đừng nói đến các chương trình Quốc tế. Bên cạnh đó IUO lần đầu tiên phá vỡ mọi tiêu chí tuyển sinh truyền thống khi đưa ra những giải pháp tuyển sinh và đào tạo phi truyền thống.

 

TẠI SAO CHỌN iuo?

 

Trở thành sinh viên quốc tế

 

Văn bằng, năng lực quốc tế

 

Công nghệ tích hợp môn học

 

Tiết kiệm 50% thời gian, chi phí

Hỗ trợ học bổng 85% chi phí

 

Việc làm toàn cầu

 

Là công dân toàn cầu đúng nghĩa

 

Sống, đam mê, mục tiêu riêng mình

 

CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO IUO

 

Master of Leadership & Administration (MLA)

MASTER OF INTERNATIONAL LEADERSHIP & ADMINISTRATION (MLA)

The Postgraduate Diploma program in Master of International leadership and Administration (MLA) course is designed for persons who are seeking to be CEO, President, Expert, Higher manager, Supply chain or even International Higher Human Resources in Global leadership and administration.

The course is divided into 2 sections: Section 1: International Management of Leadership Skills (MLS), section 2: International Leadership & Administration (ILA) to complete.

Study a one - year specialized diploma with more focused on:

 • Strategies and innovation thinking competency in IHHRM G23.0 standard.
 • 13 Behavioral Competnecies
 • 1 Technical Competency​

Career Opportunities: The course will develop a range of economic & leadership G23.0 knowledge and skills for professional career in:

 • CEO
 • President
 • Expert
 • High Manager
 • High HR manager
 • High Marketing manager
 • High Head of Office
 • High Business manager
 • High PR manager
 • High Sale manager
 • Higher Teacher​

Certificate

 • MLA – SCP – IHHRM G23.0 (Master of International Leadership and Administration – Startup Certificated Professional G23.0)
 • MLA – CP – IHHRM G23.0 (Master of International Leadership and Administration – Higher Human Resources Management Certificated Professional G23.0)

 

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.

 

Global Negotiation and Influence (CNI)

CERTIFICATE OF GLOBAL NEGOTIATION AND INFLUENCE (CNI)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Time Management G23.0 (CTM)

CERTIFICATE OF TIME MANAGEMENT (CTM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Global Marketing Management (CMM)

CERTIFICATE OF GLOBAL MARKETING MANAGEMENT (CMM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Certificate of Human Management G23.0 (CHM)

CERTIFICATE OF HUMAN MANAGEMENT (CHM)

Human Management course is designed for persons who are  working with peolpe, policy and HR management or who are seeking to be HR advisor, HR manager or HR Director. 

Career Opportunities in Human Management: the course will develop a range of leadership and human resources management standard IHHRM G23.0 for professional career in:

HR adviser

HR manager

HR Director

Certificate

 • CHM - SCP - IHHRM G23.0 (Human Management - Start up Certificated Professional G23.0)
 • CHM - CP - IHHRM G23.0 (Human Management - Certificated Professional G23.0)

 

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Certificate of Recruitment Interview G23.0

CERTIFICATE OF RECRUITMENT INTERVIEW SKILLS (CRS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Giáo Viên Dạy Kỹ Năng Mềm Quốc Tế

SOFT SKILLS INSTRUCTOR CERTIFICATE (SIC)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
International Public Speaking Skills (IPS)

CERTIFICATE OF INTERNATIONAL PUBLIC SPEAKING SKILLS (IPS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Leading Organizations and Change (LOC)

CERTIFICATE OF LEADING ORGANIZATIONS AND CHANGE  (LOC)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Human Resource Administration (CHRA)

CERTIFICATE OF HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION (CHRA)

CHRA course more focused on:

Strategies and innovation thinking competency in IHHRM G23.0 standard.

13 Bahavioral competencies

1 Technical Competency

Career Opportunities: The course will develop a range of leadership and human business with IHHRM G23.0 standard for professional career in:

 • Director of HR
 • Expert in HR
 • HR Manager
 • Head of Office
 • HR Excutive 

Certificate

 • CHRA – SCP – IHHRM G23.0 (CHRA – Startup Certificated Professional G23.0)
 • CHRA – CP – IHHRM G23.0 (CHRA – Certificated Professional G23.0)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Global Management for Middle Manager (MMM)

GLOBAL MANAGEMENT FOR MIDDLE MANAGER (MMM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
International Presentation Skills (CPS)

CERTIFICATE OF PRESENTATION SKILLS

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Customer Care & Engagement G23.0

CERTIFICATE OF CUSTOMER SERVICES SKILLS (CSS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Team Work Skills G23.0 (TMS)

CERTIFICATE OF TEAM WORK SKILLS (TWS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Sale and open Services G23.0

CERTIFICATE OF SALE SKILLS (CSS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Certificate of PR and Global Communication G23.0

CERTIFICATE OF PR AND GLOBAL COMMUNICATION MANAGEMENT (CPM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
International Communication Skills G23.0 (CCS)

CERTIFICATE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION SKILLS (CCS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Personal Management and success G23.0 (PMS)

CERTIFICATE OF PERSONAL AND SUCCESS MANAGEMENT SKILLS (PMS)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Certificate of Global Branding Skills G23.0

CERTIFICATE OF GLOBAL BRANDING SKILLS G23.0 (CGB)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Quản Trị Marketing Quốc Tế

MARKETING MANAGEMENT CERTIFICATE (CMM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Kinh Tế Đối Ngoại

EXTERNAL RELATION CERTIFICATE  (CER)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Quản Trị Thương Hiệu Quốc Tế

BRAND MANAGEMENT CERTIFICATE  (BMC)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Giám Đốc Điều Hành (CEO)

CHIEF EXCUTIVE OFFICER CERTIFICATE (CEO)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CERTIFICATE (CHRM)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Thương Mại Điện Tử Quốc Tế

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT CERTIFICATE  (DBC)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.
Công Nghệ Sáng Tạo Quốc Tế

CREATIVE MANAGEMENT CERTIFICATE  (CMC)

Key Benefits: Study with EAS Vietnam IHHR Institute will help you step up as  “West Point in Vietnam” with 7 key benefits:

 • World class curriculum& teaching by father of General Economic Theory
 • Learning and working on real world projects
 • Get in the best, more effective with a Global Business Education on your resume
 • Invitation to our EASers alumni events globally including career panels, forum, and government interactions.
 • Professional pathway through our enriched leadership and IHHRM G23.0 standard
 • Learn while you earn
 • Understand how to run your career & personal brand.

HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT

Hội đồng học thuật là cơ quan tham mưu chuyên môn giúp Tổng Giám đốc và Các khoa chuyên môn hoạt động theo ủy quyền của Tổng Giám đốc

Chủ tịch HĐHT

ThS. Bùi Phương Việt Anh

 

Thư ký HĐHT

Trần Thị Yến

REGISTER for advise program

 
 
1 Start 2 Complete
Thông tin cơ bản
Lựa chọn
Register now

OTHER PROGRAMS

 

Postgraduate Diploma Programs

ĐÀO TẠO  QUẢN TRỊ SAU ĐẠI HỌC

12 months study Face to Face or Online. These courses are designed for graduated students who are seeking to be postgraduate students in leadership and administration with IHHRM G23.0 standard.

Learn more

Leadership Certificate Programs

ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ

3 - 12 weeks study Face to Face or Online. Courses are designed for students who are seeking to be leaders, top managers, CEO, Project managers, politican, oporation managers.

Learn more

Management Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

3 - 9 months study Face to Face or Online. The courses are designed for students who are seeking to be CEO, Management experts, Managers, Excutive, Area managers, start up.

Learn more

HRM Certificate Programs

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

3 weeks - 12 months study Face to Face or Online. The courses are designed for students who are seeking to be CEO, head department, HR Excutive, Secretary, Affair Excutive, HR security senniors.

Learn more

Skills Certificate Programs

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP QUÔC TẾ

3 - 5 weeks study Face to Face or Online. The courses are designed for students who are seeking to be international human resource and global skills with IHHRM G23.0 standard.

Learn more

University Outreach Programs (IUO) 

ĐÀO TẠO TƯƠNG ĐƯƠNG ĐH QUỐC TẾ

18 - 24 months study Face to Face or Online. These courses are designed for students who are seeking to be international university outreach students with IHHRM G23.0 standard.

Learn more

1
Bạn cần hỗ trợ?