• EN EN
  • VI VI
  • JP JP
  • KR KR
  • Русский Русский
About us

"You're from your family, the social makes you popular but EAS Vietnam brings you up to the next future level!"

Our History

EAS Vietnam was founded in 1995 in Hanoi as Non Government Organization. After a long time EAS Vietnam studied in English and Leadership for Higher Human Resources. EAS Vietnam was established in 2012 as a compay with PA 0106061267 in Hanoi, Vietnam.

Today, EAS Vietnam  is well - known for preparing and practicing our International Leadership & Administration in International Higher Human Resources students not just for a career but for life. Through our story Leadership & Administration courses and General Economic Theory G23.0 for International Higher Human Resources, we provide opportunities for all oversea students to achieve success and innovation or their own terms.

As one of only an Institution to offer both International Leadership & Administration training in International Higher Human Resources with direct pathways between the two, our range of Leadership Administration courses include International  Management Of Leadership Skills (MLS)  and Full course Master of Leadership and Administration (MLA).

There are hundred students from Japan, South Korea, China, Ghana, etc. have studied in EAS Vietnam’s IHHR in 2015.

In 2017, EAS Vietnam’s IHHR proudly celebrates 22 years of high quality, International Higher Human Resources studies in Vietnam and Asia.

No matter where you are in life, we believe that victory EAS Vietnam’s IHHR is yours for the making.

Tại EAS Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các khóa học sao cho ưu việt nhất để giới thiệu tới các bạn và công khai các thông tin liên quan tới các khóa học trên website. Chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật học thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế EAS-IHHRM G23.0. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về khóa học theo từng đơn vị, cá nhân với mức học phí cạnh tranh nhất.
Các thông tin về học phí, địa điểm, chất lượng và các thông tin có liên quan các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0246 656 9157.

1
Bạn cần hỗ trợ?